• Disse støvlene fra Sivilforsvarets lager i Groruddalen er 30 år gamle, brannslangene 41 år og brannpumpen 40 år. Rune Larsen sitter foran terrengkjøretøyet Unimog fra 1973.

Støvlene smeltet og pumpene stoppet

Gammelt utstyr sviktet da Sivilforsvaret skulle stoppe Norges største brann i sommer. Uholdbart og risiko for liv og helse, mener distriktssjefene i Sivilforsvaret.