Tror kirka nærmer seg løsrivelse

Biskop Olav Skjevesland er glad for den høye deltakelsen i årets kirkevalg.