• TRIST SKJEBNE: Odin og matmor Hellen Leland Øien tar dødsdommen til tingretten. FOTO: Kristin Ellefsen (arkivfoto)

Ny dødsdom for hunden Odin

Også politidirektoratet fastslår at Odin må avlives. Nå blir det bikkjeslagsmål i tingretten – med Odin i vitneboksen.