Torsdag kveld sviktet heisen. Sidan da har Rolf Reinertsen og to andre rullestolbrukere vært isolert i sine hjem i Posebyen. Nå arbeides det med å lage en rampe ned fra leiligheten. Side 2-3 Del 1