Lars Vereide er klinikktillitsvalgt for Fagforbundet ved klinikk for prehospitale tjenester SSHF. Han forteller at han selv og kollegaene er preget av torsdagens ulykke. Lars Vereide er klinikktillitsvalgt for Fagforbundet ved klinikk for prehospitale tjenester SSHF. Han forteller at han selv og kollegaene er preget av torsdagens ulykke. Foto: Ernest Boswarva

Kolle­gaene er sterkt preget etter ulykken