Regjeringspartiene er alle tilhengere av å få bygd ut Gartnerløkka og støtter derfor en ny bompengeordning. Her er representanter fra de tre partiene ved krysset torsdag ettermiddag. Fra venstre: Norunn Tveiten Benestad (H),  Ingvild Thorsvik (V) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Regjeringspartiene er alle tilhengere av å få bygd ut Gartnerløkka og støtter derfor en ny bompengeordning. Her er representanter fra de tre partiene ved krysset torsdag ettermiddag. Fra venstre: Norunn Tveiten Benestad (H), Ingvild Thorsvik (V) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Jacob J. Buchard

Regjeringens plan for å bygge ut Gartnerløkka