– Ingen grunn til å forskuttere et konkursras

foto