Mens andre større kommuner og byer i landet har opplevd kraftig smitteøkning, har Kristiansand i november bare hatt enkelttilfeller. Mens andre større kommuner og byer i landet har opplevd kraftig smitteøkning, har Kristiansand i november bare hatt enkelttilfeller. Foto: Arkivfoto

Kristian­sand kommune med lavest smitte­tall i november