Fra venstre: Jan Oddvar Skisland (Ap), ordfører i Kristiansand kommune, kommunedirektør Camilla Dunsæd og kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik. Fra venstre: Jan Oddvar Skisland (Ap), ordfører i Kristiansand kommune, kommunedirektør Camilla Dunsæd og kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik. Foto: Kjartan Bjelland

Derfor blir det stren­gere tiltak i Kristian­sand: – Hvis man bryter pålegg, kan man bli straffet