Her er de tre Nato-fartøyene som skal rydde opp i gamle militære etterlatenskaper. Det er BNS Lobelia fra Belgia, FGS Datteln fra Tyskland og ENS Ugandi fra Estland. Her er de tre Nato-fartøyene som skal rydde opp i gamle militære etterlatenskaper. Det er BNS Lobelia fra Belgia, FGS Datteln fra Tyskland og ENS Ugandi fra Estland. Foto: Richard Nodeland

Natos mineryd­dere i Kristian­sand