Grethe Dølbakken, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Sørlandet sykehus. Grethe Dølbakken, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Sørlandet sykehus. Foto: Arkivbilde/Reidar Kollstad

Tusenvis av helsearbeidere i Agder har fått dose én av AstraZeneca – vet ikke hva som skjer med dose to