Sølvi Noraas, avdelingssjef og overlege på Avdeling for medisinsk mikrobiologi på Sørlandet sykehus, foran en maskin som detekterer om det er koronasmitte i prøver. Sølvi Noraas, avdelingssjef og overlege på Avdeling for medisinsk mikrobiologi på Sørlandet sykehus, foran en maskin som detekterer om det er koronasmitte i prøver. Foto: Tormod Flem Vegge

Slik jaktes det på muterte korona­virus på Sørlandet