• VIL BYGGE: Lars Dahlen (t.v.) vil bygge nytt behandlingstilbud for tunge rusmisbrukere og psykiatripasienter. Her er han i samtale med varaordfører Jørgen Kristiansen under et møte om rusbehandling på Kongens senter på forsommeren i år. FOTO: Tore-Andre Baardsen

Bygger nytt hus til forsømt gruppe

Helse— og sosialdirektøren i Kristiansand vil ha på plass et bo- og behandlingstilbud for mennesker med tunge diagnoser innen rus og psykiatri.