• KIRKENS HUS: Slik tenker menigheten i Mandal det nye kirkesenteret, noen titalls meter unna dagens kirke og skutt inn i fjellet. 2000 kvadratmeter kan st rrelsen bli på og stå ferdig om tre år. ILLUSTRASJON: SIVILARKITEKT ARNE ÅMLAND

Kraftig kritikk av kirkesenter

Mandal-politikere kritiserer manglende økonomisk vurdering av den planlagte utbyggingen av det nye kirkesenteret i Mandal.