• etter inngrep: Jon Holt fra Kristiansand Eiendom konstaterer at store deler av fjellknausen er fjernet av politiker Eivind Larssen, som trengte parkeringsplass. FOTO: VEGARD DAMSGAARD FOTO: Vegard Damsgaard

Vil politianmelde for miljøkrim

— Storm i et vannglass, sier fylkeslederen i Pensjonistpartiet som er anklaget for inngrep i 100-metersbeltet.