Avbrøt biljakt i Grimstad

Politiet gjorde et forsøk på å forfølge bilen, men den kjørte så fort at de måtte avbryte av hensyn til sikkerheten.