KRISTIANSAND: – Jeg tror ikke velgerne aner hva som kommer. Kristiansanderne stemte moderat og i sentrum. Ap og Høyre er jevnstore og størst. Men hva får innbyggerne? Et mer mørkeblått ideologisk styre enn byen noen gang har sett i moderne tid, sier Mette Gundersen (Ap) til Fædrelandsvennen.

Frykter det verste

– Frp skal delta i flertallsstyret av byen. Det er helt nytt og får følger. Frp har vært mot nesten alt som er skapt i byen de siste årene. Høyre har gått kraftig mot høyre, sier Mette Gundersen, og mener varslene fra Arvid Grundekjøn og de borgerlige partiene lover veldig dårlig.

– Når Høyre og Frp lover redusert eiendomsskatt, samtidig som Grundekjøn mener Boston Consulting (til hvilken pris?) bør leies inn for å finne kutt i kommunens drift, frykter jeg det verste. Aps jobb blir å minne om vår politikk for fellesskap. Det fortjener velgerne. Vi ønsker å gjøre kommunen og de ansatte bedre i stand til å yte god velferd og service. Vi tror ikke på å bygge ned fellesskap, sier hun.

Mette Gundersen mener de fem borgerlige kameratene (Høyre, Frp, KrF, Venstre Pensjonistpartiet og Demokratene) utgjør en trussel mot velferd og fremgang. På politikkområde etter politikkområde varsler hun kamp mot høyredreining.

Her er vervene i Kristiansand

Miljø/trafikk

– De borgerlige er så redde for en rushtidsavgift eller noe som begrenser den enkeltes frihet, at de heller roter til et meget viktig samarbeid med staten, med den følge at Kristiansand kan gå glipp av store overføringer. Miljøet og kollektivtrafikken ofres, trafikkaoset blir større.

Helse/omsorg

– Venstre sier de ikke deltar politisk, bare valgteknisk, i koalisjonen. Men Venstre er med på å sette en politiker med kald profitt— og konkurranseideologi inn som leder av helse- og sosialstyret. Tor S. Utsogn fra Frp skal effektivisere og konkurranseutsette, sier Gundersen.

Skole

– Valgkampen handlet for Høyre om å legge ned skoler. Igjen pengesparing og kutt, for å få råd til å kutte i eiendomsskatt. Den letten blir maksimalt noen hundrelapper for hver husstand, men for bykassa kan det bli alvorlig, og for velferden og fellesskapet enda verre, sier Gundersen.

Kultur

– Her bidrar staten virkelig godt. Det borgerlige snakket om at Agder glemmes, er ikke sant. Staten har økt kraftig bevilgningene til Opera Sør, Kilden, Teateret og Symfoniorkesteret. Også Sørnorsk Filmsenter har fått kraftig påplussing. Skal kommunen nå øke støtten og gjøre sin del, eller skal Frp vinne fram slik at samarbeidet med staten rotes til også på dette området, spør Gundersen.

Integrering

– Kristiansand har blitt et fargerikt fellesskap, med alt det positive det fører med seg. Frp har alltid sagt nei. Vi vet ikke ennå, men det skal bli meget spennende å se hva slags politikk den borgerlige koalisjonen kommer med på dette området. KrF og Venstre har et stort ansvar for å ha gitt Frp og Demokratene politisk innflytelse etter valget, sier Gundersen.

– Og nå er jeg ved alt Frp har vært mot. Alt innen kultur har de sagt nei til, alt som handler om solidaritet med våre nye landsmenn har de sagt nei til. Vi ble nylig kåret til en av landets beste kulturkommuner – og dermed en av landets beste byer å bo i. Alt er på tross av Frp og Demokratene. Fremover; skal de rive ned, eller bygge opp, uttaler Gundersen.

Har ikke ringt

Aps Mette Gundersen kritiserer også Grundekjøns manglende vilje til å søke samarbeid mot sentrum. Hun tolker det som at den nye ordføreren ligger veldig langt til høyre:

– Han har ikke en gang ringt opposisjonslederen etter valget, som vanlig er. Det sier noe om samarbeidsviljen. Tradisjonelt får også opposisjonen en leder i et hovedutvalg. Vi har fått underutvalget havnestyret, hvor leder Jan Oddvar Skislands viktigste jobb blir å rydde opp etter Høyre, sier Gundersen, og fortsetter:

– I nesten alle kommuner får opposisjonen lede kontrollutvalget. De borgerlige setter inn Vidar Kleppe. Han skal altså kontrollere koalisjonen han selv er en del av.

Oposisjon

Mette Gundersen går fra varaordførerverv til å bli Kristiansands første fulltids opposisjonsleder:

– Vi har vel egentlig ikke hatt opposisjonsleder før, for i alle år har partiene funnet sammen om gode løsninger. Men med et mørkeblått flertallsstyre, er det behov for en klar alternativ stemme fra Ap og SV. Derfor går jeg inn i byutviklingsstyret, i tillegg til formannskap og kommunalutvalg. Dermed blir det heltid. De skal få noe å bryne seg på, lover hun.

– Men har ikke politikken godt av at skillelinjene blir klarere?

– For politikken og politikerne kan dette være godt. Men for byens borgere er det slett ikke bra. Nå innsettes et ideologisk, mørkeblått flertall. Ap er, som alltid, rede til samarbeid for gode løsninger. Jeg er veldig spent på hva Arvid Grundekjøns første ord som ordfører blir i bystyret i kveld, avslutter Mette Gundersen.

Hun manglet 36 stemmer på å lede Kristiansands største parti. Både Ap og Høyre er størst med 14 hver i bystyret.