Viftet med kniv på byen

Til slutt fikk folk nok og la han i bakken.