Oslo: Kristiansens prosessfullmektig, advokat Sigurd Klomsæt, var i sitt innledningsforedrag i tingretten spesielt opptatt av de som helt opp til nå forsøker å fremstille saken feilaktig, både offentlige og private aktører. – Sist, da en pårørende, fortalte at det er folks skattepenger som brukes til Viggo Kristiansens sak. Det er feil. Etter mange brev og henvendelser, har Kristiansen fått innvilget 100 timers advokatbistand. Til nå har jeg og advokat Arvid Sjødin brukt 2500 timer. Dette betaler Kristiansens foreldre, sa Klomsæt.

Klomsæt har tidligere hatt en timesats på 1800 kroner i forbindelse med gjenopptakelsessaker. Det betyr at i utgangspunktet har Klomsæt og Sjødin ydet bistand til en verdi mellom fire og fem millioner. Hva Kristiansens foreldre har betalt er uklart. Kristiansens foreldre følger for øvrig saken i tingretten, og Klomsæt fortalte at den domfelte får besøk av sine foreldre hver tredje uke. Viggo Kristiansen har til nå ikke hatt permisjon fra fengsel. Han soner nå på Ila fengsel— og forvaringsanstalt like utenfor Oslo.

I sin innledning om de faktiske forhold var Klomsæt spesielt opptatt av hvilken utgangspunkt alle aktørene har hatt og fortsatt har i forhold til Viggo Kristiansen.

— Alle var forutinntatt. Derfor ble Viggo Kristiansen dømt, men han er uskyldig.

En rekke vitner skal i løpet av denne uka forklare seg for Oslo tingrett for å støtte opp om at det i løpet av etterforskning og domstolsbehandling ifølge Klomsæt er begått en rekke feil, bevis er utelatt og bevis er bevisst manipulert.