• AKTØRENE: Advokat Sigurd Klomsæt i samtale med statens prosessfullmektig, advokat Kine E. Steinsvik. I bakgrunnen til venstre advokat Arvid Sjødin. FOTO: HALLGEIR OFTEDAL

Kristiansens foreldre betaler rettssaken

Det er Viggo Kristiansens foreldre som finansierer det søksmålet som hans sønn har reist for å få draps— og voldtektsdommen opp til ny behandling. Advokatene har brukt 2500 timer på saken.