• MÅ VÆRE KREATIVE: Planlegger Eva Preede i Statens vegvesen er en av dem som har jobbet med strategien for transportavviklingen i Kristiansand frem mot 2040. Hun mener restriktive tiltak må til for å skape trafikkflyt frem til ny europavei er klar. FOTO: Kjersti Bache/Østlandsposten

- Alle kan ikke sitte i hver sin bil inn til byen

En ny europavei utenfor Kristiansand sentrum vil være ferdig om tidligst 15 år. På kort sikt er løsningen buss, bom og rushtidsavgift, sier planleggeren av det nye veinettet i regionen.