• FOTO: Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning

Blodsugende parasitt observert i Lillesand

Hjortelusflua observert for første gang på Sørlandet. Kan oppleves som svært plagsom for mennesker.