• Mekking i skoletida: Sigmund Nyman Eftestøl (f.v.), Christian de Bruin, Glenn Rubendahl og miljøarbeider Arnfinn Ramsland følger med når Ole Solheim skifter plugg på en båtmotor. Guttene har fått fri fra undervsiningen for å jobbe i skolens verksted. Alle har bestemt seg for å søke praktiske fag på videregående skole. FOTO: Reidar Kollstad

Finner fremtidig yrke i skolens verksted

Elever som er lei av pugging og teori, kan mekke, skru og sveise i skolens moderne verksted. Det gjør yrkesvalget lettere.