• Statens Vegvesen har lenge ment veien ved Trysbakkene var rasfarlig, men har ikke hatt nok penger til å sikre den.

Vil sikre veien for 150 millioner

Statens vegvesen har registrert én ulykke som følge av steinras ved Trysfjorden på E 39. Nå vil de bruke 150 millioner på rassikring.