• Askespredning er i dag svært lite utbredt i Norge. I 2008 ble dette foretatt ved 0,4 prosent - eller 184 tilfeller - av totalt 41.200 dødsfall. FOTO: Scanpix (illustrasjonsfoto

Liten kirkelig motstand mot askespredning

Kirken har tidligere sett på askespredning som nærmest "ukristelig", men nå er de fleste bispedømmeråd og biskoper mer åpne til dette fenomenet.