• FREDAGSSEMINAR: Atferdsforsker Pål Roland hadde rundt 550 tilhørere da han fredag snakket til ansatte i barnehage og skole i Vennesla om utfordringer knyttet til atferd hos barn. FOTO: Frode Lindblom

Lærte 550 om grensesetting

Fredag holdt atferdsforsker Pål Roland 550 ansatte i oppvekstsektoren i Vennesla på skolebenken i Filadelfia. Timeplanen var grensesetting.