• FORNØYDE: Økonomisjef Gerd Signe Vigebo og rådmann Svein Skisland la torsdag fram et 2013-budsjett for Vennesla uten de store overraskelsene. Svømmehall er det klart største prosjektet med en ramme på 81 millioner kroner. Kommunen er på ingen måte i noen krisesituasjon. FOTO: Frode Lindblom

Øker eiendomsskatten – bygger svømmehall

Venndølene må ut med 900 kroner mer i eiendomsskatt neste to år. Til gjengjeld skal det bygges svømmehall og skole til over 80 millioner kroner.