Betaler veivedlikehold av egen lomme

Gårdeier Erik Johansen i Lyngdal har drevet veivedlikehold siden 1993.