• Predikant Rune Edvardsen ledet sommerstevnet i Sarons Dal i år. FOTO: Sissel Tvedt

Samlet inn 1,4 millioner i kollekt

Under årets stevne i Sarons Dal la deltakerne igjen 1,4 millioner kroner i kollekt. En liten økning i forhold til fjoråret.