Trailersjåfør fyllekjørte av Superspeed

Les mer om dagens hendelser i politiloggen.