- Særdeles få oppdrag for Røde Kors

Palmehelgen har forløpt stille for de aller fleste i fjellet.