• FOTO: Tormod Flem Vegge

Overskudd på 800 millioner kroner

Agder Energi hadde et overskudd på 800 millioner kroner i 2009.