- Kristiansand kommune bryter loven

Huseiernes Landsforbund hevder Kristiansand kommune villeder innbyggerne, og krever at det blir sendt ut nye skattebrev.