Skogbrann i Flekkefjord

Det som begynte som en krattbrann, har spredt seg til skogen ved Sira gård.