Trafo kortsluttet av store vannmengder

Omtrent 100 husstander er uten strøm i Vennesla etter at en vann kortsluttet en trafostasjon.