Flyttingen av likestillingssenteret stoppet

Styreleder i Senter for likestilling Dag G. Aasland foreslo å flytte senteret til Agderforskning. I styremøtet onsdag ble forslaget stoppet.