• TUNGT PÅ NAV-KONTORET: Nav-leder Rolf Velle i Vennesla forteller at de til en hver tid har 20-30 tunge gjeldssaker som krever spesialkompetanse. Velle mener rådgivningstjenesten må styrkes. FOTO: Frode Lindblom

Vil bygge nytt senter for gjeldsrådgivning

Knutepunktkommunene i Agder søker om 2,8 millioner i prosjektmidler til et nytt og mer robust kompetansesenter for gjeldsrådgivning.