• Gravearbeidene er i gang til den nye vannfabrikken Ose Water AS på Ose FOTO: UTA AS

Gravingen til Ose Water er i gang

Denne uka startet Uppstad Transport og Anlegg tomtearbeidene til den nye vannfabrikken på Ose. Om ett år skal Ose Water starte produksjon.