Mattilsynet: Antall bekymringsmeldinger øker hvert år