Tekniske vansker for fvn.no

Fvn.no har tekniske problemer, grunnet en feil i nettet til flere leverandører. Teknisk drift jobber på spreng for å løse flokene.