— Sørg for at det blir framlagt en tilstandsrapport. Den vil avdekke skjulte skader, som kanskje heller ikke selger vet om.Han forteller om at han har vært borti mange slike saker som den som ble behandlet i herredsretten i går.- Ofte handler det om misforståelser om eiendommens tilstand. En tilstandsrapport bør lages for å sørge for at alle forhold blir lagt på bordet, sier han.Typiske skader i eldre hus er i sokkeletasjen og kjeller, der den utvendig dreneringen er så dårlig at fukt trenger inn. - Fukt trekker ofte inn i huset på grunn av dette, sier Tallaksen.Vinduer, kledning og tak er andre utvendige kritiske punkt man må være oppmerksom på.Tallaksen mener at det snart burde bli lovregulert at det skal lages tilstandsrapport. - På hus eldre enn ti år burde en slik rapport være standard, sier han.