Kristiansand: Det var Kjell Landmark fra Miljøpartiet De Grønne som fremmet forslaget og fikk full tilslutning fra et sjeldent samstemt bystyre.Sellafield-anlegget skal utvides med en ny fabrikk for gjenvinning av atombrensel. Landmark frykter sterkt at atomavfallet skal føres med Nordsjøen til Sørlandskysten og føre til alvorlig forurensning her.Landmark støtter varmt miljøvernminister Børge Brendes utspill mot atomutslippene. MDG-politikeren vil helst legge ned hele Sellafield-anlegget.Harald Sødal (KrF) understreket i debatten at han er imot å drøfte internasjonale spørsmål i bystyret. Men Sellafield er et unntak:— Dette er egentlig et nabovarsel. Det er et lokalt problem som tas opp. Vi kjemper for vår egen landsdel. Det er oss det gjelder, mener han.