Statssekretær tar avstand fra ordfører Vestøls kritikk