KRISTIANSAND: Rådmannen uttrykte i sin saksfremstilling at han var i tvil om hva som var best. Politikerne ble gjort oppmerksomme på at de valgte lav pris fremfor høyest kvalitet hvis de gikk for kommunens forslag fremfor Norlandia.Rådmannen skrev i sin innstilling at sannsynligheten for at kvalitetskravene ble innfridd, ville være større med Norlandia Omsorg enn kommunen.Bydelssjef Olaug Vedvik Torset i Vågsbygd bydel gjorde i sin prisberegning på driften oppmerksom på at det ikke er mulig å ha stor nok bemanning på Vågsbygdtunet i forhold til det Nasjonalt Kompetansesenter for aldersdemens anbefaler (minst mellom 0,8 og 1,0). Fem av de åtte avdelingene på sykehjemmet er demensavdelinger.Vedvik Torset skrev dette i sin innstilling som var unntatt offentlighet da saken ble behandlet i 1999:— En har i kommunens opplegg forsøkt å legge forholdene til rette for det en mener er forsvarlig drift innenfor den ramme som er gitt. Våre rammer muliggjør ikke 0,8, men vi vurderer likevel å kunne gi et faglig godt tilbud ved den kompetanse, personalsammensetning og ledelsen som er fremlagt.Politikerne valgte det billigste. Og det sprakk etter et drøyt år. SVEIN VERSLAND