KRISTIANSAND: Hareide lover økt bekjempelse av gatevold og familievold, rasisme og organisert kriminalitet.Saksbehandlingstiden skal ned, og oppklaringsprosenten løftes.— Virksomhetsplanen vår for neste år er ambisiøs, men realistisk, sier politimester Bjørn Hareide.Her er noen av målsettingene for 2003:Minst 60 personer skal få voldsalarmer, og det skal iverksettes minst 70 nye vedtak om besøksforbud.Mer forebyggende politiarbeid blant barn og ungdom. Minst 200 saker skal løses i konfliktråd, og det skal inngås minst 15 nye ungdomskontrakter.Alle klager og anmeldelser som gjelder rasisme og diskriminering, skal forelegges politimesteren.Minst 43 prosent av registerte forbrytelser skal oppklares neste år.Agder politidistrikt skal utarbeide en plan for systematisk kontakt med publikum og offentlige etater.