KRISTIANSAND: Bystyret vedtok 8. desember i fjor å avvikle ordningen dersom det ikke åpnet seg adgang for kameratkjøring og varetransport i kollektivfeltet. Svaret fra departementet kom aldri, og onsdag ga formannskapet beskjed til administrasjonen om at veivesenet må åpne feltet igjen for vanlig trafikk. Politimesteren i Kristiansand fattet i dag vedtak om å avvikle kollektivfeltet.Det var formannskapet som 28. april i fjor vedtok å innføre kollektivfeltet på strekningen på grunn av de forventede avviklingsproblemene under E 18-utbyggingen. Hensikten var å gi kollektivtrafikken bedre framkommelighet i morgen— og ettermiddagsrushet.