KRISTIANSAND: Båtplassene ble anlagt uten tillatelse allerede våren 1999. Da hadde 12 huseiere i området kjøpt bryggetomta for 600.000 kroner. Først etter at det ble støy om saken, søkte eierne om bygging. Søknaden ble avslått av både byutviklingsstyret og fylkesmannen. Byutviklingsstyret forlangte også plassene fjernet, det skjedde i oktober 1999. Eierne klaget til Sivilombudsmannen, som mente at saken er saksbehandlet feil av kommunen, fordi høringen har vært mangelfull. Kommunen mener på sin side at sakens tema har vært på nødvendig høring. Nå må grunneierne melde oppstart for regulering av området. Men de kan ikke gjøre regning med å få lov til å anlegge båtplasser her. Dette fordi bystyret allerede i 1995 sa at påtenkte båtplasser skulle tas ut av planen, og at området skulle være et friområde. Jon sverre karterud