SØGNE: Kommunen må ut med en egenandel på 150.000 kroner. Pengene er foreslått tatt fra fondene for vann og avløp, ettersom båten skal brukes blant annet i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av kommunale sjøledninger.Vann— og avløpsfondet er på henholdsvis 675.000 og 2,7 millioner kroner, og skal belastes med 75.000 kroner hver. Planutvalget tar stilling til finansieringen 27. november.