Politiloggen 11. januar 2014

Dette jobbet politiet med natt til lørdag.