• Formannskapet i Kristiansand ville ikke akseptere at det jødiske ekteparet skulle bo på Bispegra omsorgssenter. Nå får de bo på et jødisk sykehjem i Oslo.

Formannskapet sikret dem plass

Et jødisk ektepar i Kristiansand fikk nei da de søkte kommunen om å få bo på et jødisk sykehjem i Oslo. Nå har formannskapet grepet inn for å sikre dem plass.